Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu zobowiązana jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszej Polityce prywatności. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

 

 • Polityka Cookies. 
  1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Piotr Tomilicz („Właściciel Serwisu”)
  2. W ramach wykonywanych czynności Właściciel Serwisu  korzysta z plików tzw. cookies („ciasteczka”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika  i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zwykle zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Serwisu.
  4. Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki cookies  w celu:
   1. dostosowywania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystani ze stron internetowych; w szczególności pliki cookies ułatwiają rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika Serwisu i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, obserwowania i analizy ruchu na stronach serwisu, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  5. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z Serwisu.
  6. W ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Właściciel Serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
  7. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników Serwisu,
   4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
   5. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka.
  8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.
  9. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  10. Strony internetowe Serwisu korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z  cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze stron internetowych Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  11. jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.
  12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 1. Informacje dotyczące logów serwera.
  1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http/https kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
   2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http/https o ile jest możliwa,
   3. nazwa użytkownika Serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania),
   4. czas nadejścia zapytania,
   5. kod odpowiedzi http/https,
   6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
   7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   8. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika serwisu,
   9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http/https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów, itp.

  1. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 • Postanowienia końcowe;

 

 1. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności, będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.